Mågefinke

(Lonchura domestica)
                                                                     
Denne sides indhold: (tryk på emnet)
Om Mågefinken
Pasning
Avl

                                                                     

                                                                     

Om Mågefinken

(Lonchura domestica)


                                                           

Oprindelsesland:

Mågefinke
 
Mågefinken er en kulturfugl, som kommer fra Kina og er videreavlet af Japanerne, hvor den for 300 år siden havde udgangspunkt hos Spidshalet bronzefinke. Den findes ikke vildtlevende.
De første Japanske Mågefinker kom til Europa i 1872, da tyskeren Karl Russ importerede Bengalske Finker, som de blev kaldt dengang. Han gav dem navnet Japansk Mågefinke. I 1860
kom Mågefinken til London´s zoologiske have, som importerede nogle hvide og brogede Mågefinker.
Den findes i to varianter. En glathovedet og en "toppet" , hvilket vil sige at fuglen har en top på issen ,som falder ned til alle sider


Mågefinken varierer meget med hensyn til farver. Dens farvevariationer er opdelt i 3 hovedgrupper: Renhvide, Hvidbrogede og Ensfarvede.

Mågefinken er den bedste ynglefugl blandt pragtfinkerne, og kan anbefales til uerfarne fugleholdere, da den er nem at holde, og fordi den fint enes med andre småfugle.
Den anvendes ofte, som ammefugl for vanskelige arter, hvis de går af reden i utide, hvilket jeg bruger dem til.
Hanner og hunner er lig hinanden, men adskiller sig dog ved at hannen synger. Denne sang består af en række sammenhængende knirkende, rullende og pibende lyde.
Mågefinken har en længde på ca. 13 cm, og har en levetid på ca. 7 år.
                                                                                          
              
Spidshalet bronzefinke
                                                                                                                                                                                                                                                       
               
                                         

Pasning


                                   

                             
Mågefinken er en meget nem fugl at holde, og egner sig godt til nybegyndere. Den er tilfreds med et middelstort bur, eller et voliere, og trives fint med andre småfugle. Den bliver fodret med tropeblanding og spiret frø, men kan godt lide hirsekolber, fuglegræs, salat og mælkebøtter. Den tåler temperaturer ned til 10 º.
                          Tropeblanding


Spiret frø


Hirsekolber


Fuglegræs

Mælkebøtter


Salat


fuglegræs, salat, mælkebøtte
                          

Avl


                            

             
Mågefinkens ynglevillighed er rigtig god. Det eneste , som kan volde problemer er kønsbestemmelsen, fordi hanner og hunner ligner hinanden.

Mågefinker yngler i både kasse bure og voliere. Vil man have kontrol over parringerne , og de unger der måtte komme, er et kasse bur, med et enkelt par fugle, det bedste. Kasse burets mindstemål til et yngle par er, længde 40-50 cm – dybde 30-40 cm – højde 40-50 cm.

Volierens mål sættes i forhold til antal fugle.

Den bygger rede  i halvåbne redekasser (ballonrede) med kokostrevler, eller tørt græs. Hannen samler byggemateriale og hunnen  forer reden efterhånden, som materialet bliver hentes til reden.
Hunnen lægger 3-6 hvide æg, som begge fugle ruger ud på skift. Om natten er begge i reden. De ruger i 12-14 dage, og ungerne bliver i reden de næste 14 dage, hvor de er afhængige af forældrene. Ungerne bør derefter fjernes, fordi de kan virke forstyrrende på efterfølgende kuld. Mågefinkepar bør ikke have mere 3 kuld efter hinanden, og bør da have en hvileperiode på 3 måneder.
             


  2 dage gamle unger


11 dage gamle unger med forældre