Gouldsamadine

(Chloebia Gouldiae)

                                                           
Denne sides indhold: ( tryk på emnet)
Om Gouldsamadiner
Pasning
Avl

                                                          
Oprindelsesland:
Gouldsamadiner  forekommer vildt i  Northern Territory i Australien. Det er en udryddelsestruet fugleart med mindre end 2.500 fugle tilbage i dens naturlige leveområde , hvor de lever i græs- og buskbevoksninger nær vandforekomster. Fuglene flytter midlertidigt sydpå når det er regntid, men flytter nordpå igen i den tørre tid.
Som en af de eneste arter i verden, findes Gouldsamadinen i tre mutationer i naturen. Sorthoved, gulhoved og violetbrystet eksisterer i naturen. Den sorthovede mutation er endda så udbredt i naturen, at dens antal overstiger den originale rødhovede.
Ornitologen John Gould gav fuglen navnet Lady Gouldian Finch efter sin kone. På tysk fik den navnet Gouldsamadine hvor amadine er en betegnelse,  der på tysk bruges om nogle af pragtfinker.

Fitzroy Bluff  - 
- et af Gouldsamadinernes levesteder.    Goulds Amadine i naturen


 
Typer:
Gouldsamadine hører til de tyknæbbede Græsfinker.

Der findes tre naturligt forekomne varianter af dem:

1)  Rødhovedet Gouldsamadine har kaminrød maske og rød næbspids.
2)  Sorthovedet Gouldsamadine har sort maske og mørkt næb.
3) Gulhovedet Gouldsamadine har orangegul maske og gul næbspids.

Den gulhovedet er som regel den mindst almindelige variant. 

                                                                                                 Link til mutationer for Gouldsamadiner                                                                                                      


Hannen
Rød, sort eller gul ansigtsmaske afgrænset af et smalt sort bånd. Bag dette endnu et bånd i sart lyseblå farve. Ryg og vinger græsgrønne med brune slagfjer. Sort hale. Bryst violet. Bug og kropssider gule.


Hunnen
Ligner de respektive hanner, men er overalt mere matte i farverne.

Størrelse:

                                                        
                                                                                                                                       

Gouldsamadiner er ca 15 cm lange.


Rødhovedet hun


Rødhovedet han

Gulhovedet han

Gulhovedet hunSorthovedet han

Sorthovedet blå hun
Pasning:
Den skal konstant have 20 - 30 º, og der må helst ikke være temperatursvingninger.
Dette bevirker, at den ikke er egnet til friluftsvolierer, men inden døre trives den i såvel bur som volierer. Kan dog være i en overdækket voliere om sommeren, hvilket gavner dens muskulatur pg.a. motionen.
Den kan lide at være sammen med andre fugle,og det er en fredelig fugl.
Gouldsamadiner kan lide japan- og hvidhirse. Den sætter pris på salat ( må ikke være iceberg),mælkebøtter,  fuglegræs og agurk. En stor del af frøfoderet bør gives i spiret form, da artens naturlige føde er halvmodent græsfrø.
Frøfoderet bør bestå af forskellige hirsesorter, kanarie- og græsfrø
Trope spireblanding

Fuglegræs
Stue voliereJapanhirse        Hvidhirse
Avl:
Gouldsamadiner er under de rette temperaturforhold ikke vanskelige at opdrætte. De bedste resultater opnås i et stort kassebur.
Heri anbringes en halvåben redekasse eller en stor kurverede,som fuglen vil bebygge med kokostrevler, dun og fjer. Da de er elendige redebyggere, tilrådes det at lægge lidt redemateriale i bunden af rekassen/kurvereden, for at undgå æggene lægges direkte på kassens/kurvens bund uden redemateriale.
Gouldsamadiner kan yngle fra 8 måneders alderen, men de bedste resultater opnås fra 1 års alderen.
Hunnen lægger 4-6 æg og ruger i 14 dage. Efter klækningen bliver ungerne i reden i yderligere ca 21 dage. Begge forældre skiftes til at made ungerne.
Udfarvningen af ungerne er tilendebragt ved 4 måneders alderen. I denne periode er ungerne meget ømfindtlige over for forandringer.
Gulhoved forældre til de følgende unger4 forskellige redekasser, som

 er gode til Gouldsamadiner
  4 dage gamle

Mundpletter11 dage gamle14 dage


18 dage gamle 21 dage25 dage  -lige fløjet fra reden5 uger gamle unger med forældre


6 uger gamle

7 uger gammel

9 uger gamle


12 uger ( Han til venstre)


Gul han
  4 måned gammel

Vingen på 4 mdr gammel unge.


Hvidbrystet
  4 måned gammel
Mutationsfarver til venstre og en Gulhovedet Gouldsamadine til højre

Blå mution til højre og sorthoved blå hun