Sivastrild

(Neochmia Ruficauda)
                                                                        
Denne sides indhold: ( Tryk på emnet)
Om Sivastrild
Pasning
Avl

                                                                        
Oprindelses land:


       


Sivastrild kommer fra det Nordlige Australien, hvor den lever i bevoksede sumpområder og fugtigt græsland med buske og træer. Den findes i sivene og på græsstråene. Den er almindeligvis altid ved vandområder.
Der er  35  Astrildtyper:
                             
1)  Sivastrild:
2)  Solastrild
3)  Malet Astrild
4)  Guldbrystet Astrild
5)  Vagtelastrild
6)  Grønrygget Astrild
7)  Orangekindet Astrild
8)  Helena Astrild
9)  Gråastrild
10)Alfeastrild
11)Violøret Granatastrild
12)Violbuget Granatastrild
13)Aurora-astrild
14)Rødmasket Astrild
15)Wiener Astrild
16)Broget Astrild
17)Dybowski Dråbeastrild
18)Grøn Dråbeastrild
19)Rødhalet Astrild
20)Ceresastrild
21)Tøjleastrild
22)Gul Sumpastrild
23)Sumpastrild
24)Nonneastrild
25)Kappeastrild
26)Feeastrilkd
27)Sortkindet Astrild
28)Hvidkindet Mejseastrild
29)Karmesinastrild
30)Reichenows Bjergastrild
31)Salvadoris Bjergastrild
32)Rød Dråbeastrild
33)Agerhøneastrild
34)Olivengrøn Astrild
35)Tornastrild
                                      


Jeg vil kun omtale Sivastrild på denne side, da de andre 3 type, som jeg har, er omtalt på deres sider.
Se  Rødmasket Astrild og  Ringastrild


                
Sivastrilden hører til de tyknæbbede pragtfinker og arten findes både i en gul- og rødhovedet udgave.              

   
Gulhovedet Sivastrild
                                


Hannen
Hele fjerdragten med undtagelse af rød ansigtsmaske olivengrøn med tæt besætning af hvide pletter. Overhaledækfjer kaminrøde. Næb rødt, øjne rødbrune og benene kødfarvede.


Hunnen
Mere mat i farverne end hannen og den røde farve i ansigtet er mindre udbredt. Det er let at kende forskel på han og hun i yngletiden, fordi hannes røde farve i ansigtet og på næbbet bliver mere intenst.

                              
Størrelse: Længde ca 11 cm.  
                           Pasning:
Som navnet antyder lever Sivastrilden vildt i siv- og græsbevoksninger. Den er hårdfør, og nem at passe, og den er  fredelig overfor andre fugle. Den trives fint i siv- og græsbeplantet voliere eller i større bure.
Den skal fodres med græsfrø, grønt og animalsk foder i form af vandinsekter som myggelarver og dafnier.           Dafnie          Myggelarver

Avl:
Sivastrilden bygger rede i beplantningen i volieren/buret, eller i opsatte kurvereder. Redematerialet består ofte af græs, blade af bambus eller elefantgræs. Reden fores med dyrehår eller dun. Den lægger 4-6 æg og begge forældrefugle ruger i ca 14 dage. Ungerne forlader reden ca 3 uger gamle. de er da gråbrune i fjerdragten. Hannen overtager nu opmadningen, fordi hunnen allerede er begyndt på det næste kuld.
Opmadningsfoderet skal bestå af spiret frø, halvmodent græsfrø, samt meget grønt og et tilskud af animalsk føde som f.eks. vandinsekter og myrepupper.Han (1.0)

Reden

Mund pletter

         Hun (0.1)6 dage

11 dage

  4 uger

Næsten udfarvede Sivastrildpar
Hun til venstre